Store planer for verdensarven – søknader for 17 millioner kroner

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 14.01.2016 / Oppdatert: 14.01.2016
Bilde av Mannheimen på Rjukan
Det største prosjektet i Tinn er istandsettelse av Mannheimen med tilbakeføring av fasadene så nært opp til opprinnelig uttrykk som mulig.
Foto: Per Berntsen
Åpne

Norges siste tilskudd til UNESCOs verdensarvliste har ambisjoner og søker nå riksantikvaren om 17 millioner til prosjekter i 2016.

- Det vil gi merverdier for Telemark, sier verdensarvkoordinator Eystein M. Andersen i Telemark fylkeskommune. Han har sammen med de kommunale verdensarvkoordinatorene, direktør Runar Lia på Norsk Industriarbeidermuseum og andre aktører arbeidet store deler av høsten med å forberede de ulike prosjektene.

Verdiskaping for Telemark

Alle de åtte norske verdensarvstedene kan årlig søke om statlige midler fra riksantikvaren. Det er satt av 52 millioner på årets statsbudsjett til dette. Verdensarvrådet for Rjukan-Notodden Industriarv vedtok før jul å sende søknad om åtte ulike prosjekter. De er nå kostnadsberegnet til over 40 millioner kroner de neste to årene.
Finansieringen vil være et spleiselag, og det søkes om 17 millioner fra riksantikvaren til disse prosjektene i 2016. I tillegg kommer allerede gitte midler til drift av verdensarvkoordinator og verdensarvråd, de midler Norsk Industriarbeidermuseum søker for drift og vedlikehold av Rjukanbanen, samt også andre prosjekter og initiativ.

- Alt dette betyr verdiskaping for Telemark, og vil få ringvirkninger også utenfor selve verdensarvområdet, uttaler en samlet koordinatorgruppe.

- På sikt vil slike årlige tildelinger bidra til å løfte verdensarvområdet og Telemark, sier Andersen.

Spenning

Verdensarvrådet må vente i spenning frem til rundt 1. mars med å få svar på søknadene. Koordinatorene og direktør Runar Lia har imidlertid tro på at søknadene kan nå gjennom.

- Vi har ambisjoner om at det over tid skal gi resultater i Telemark at vi har kommet på verdensarvlisten, men det krever innsats. Det har derfor vært jobbet godt av alle involverte med søknadene, avslutter verdensarvkoordinator Eystein M. Andersen.

Mannheimen - største prosjektet

Det største prosjektet i Tinn er istandsettelse av Mannheimen med tilbakeføring av fasadene så nært opp til opprinnelig uttrykk som mulig. Prosjektet vil omfatte hele bygningen fra tak til drenering, og er kostnadsberegnet til 20 millioner kroner. Det vil gå over to år.

Mannheimen er i dag Tinn kommunes asylmottak, men ble bygd i 1916 av Hydro for å huse enslige menn som kom til Rjukan. Bygget er et av de signifikante objektene i verdensarven.

Lienfoss med tømmerrenna

Det største prosjektet i Notodden er Lienfoss kulturmiljø som er definert som en viktig oppsluttende verdi til verdensarven. Prosjektet omfatter istandsettelse av tømmerrenna i strekningen fra Lienfoss til Kanalbyen, istandsettelse av Lienfoss bru som var inngangspartiet til Lienfoss kraftstasjon, opprustning av gangveien og arkeologisk utgraving og formidling av kraftstasjonsruinen.

Dette prosjektet er beregnet å koste noe over 16 millioner kroner, og vil gå over to år. Det blir gjort i nært samarbeid med Hydro Energi og Øst-Telemarkens Brukseierforening.

Company Towns

Verdensarvrådet håper å få etablert en støtteordning for de som eier verdensarvbygg i byområdene på Notodden og Rjukan. Det søkes derfor om 1 million som en pilot i 2016. Målet er at innbyggerne i byene skal få direkte nytte av verdensarvstatusen.

Prosjekt «Company Towns» har som mål at byområdene på Notodden og Rjukan som omfattes av verdensarven over tid blir satt i stand eller tilbakeført, og at innbyggerne skal få veiledningsmateriell og økonomisk støtte for antikvarisk istandsetting og tilbakeføring. Prosjektet skal bidra til god forankring omkring verdensarvverdiene blant innbyggerne.

Formidling og undervisning

Det søkes også om midler til flere formidlings- og undervisningsprosjekter, alt fra informasjonsbrosjyrer via utforming av skiltplan til utvikling av undervisningsverktøy for skolen. Det siste har som mål at barn og ungdom i verdensarvområdet Vinje-Tinn-Notodden og Telemark forøvrig skal kjenne til verdensarv som fenomen og historien om Rjukan-Notodden Industriarv, og gjøre seg nytte av historien i utvikling av identitet og kompetanse.

Verdensarvrådet har vedtatt at de ønsker Norsk Industriarbeidermuseum sertifisert som verdensarvsenter i 2017. Arbeidet med det har startet. Det skal etableres formidlingsarenaer både på Notodden og Rjukan. En mulighetsstudie for utvikling av utstillingslokaler på Tinfos og Vemork er derfor blant søknadene som nå er sendt Riksantikvaren.