Sjeldent arkeologisk utgravingsprosjekt

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 18.10.2016 / Oppdatert: 18.10.2016
Lienfoss kraftstasjon ble bygget i årene 1909-1911 av Norsk Hydro som et elvekraftverk med en dam tvers over elveløpet.
Lienfoss kraftstasjon ble bygget i årene 1909-1911 av Norsk Hydro som et elvekraftverk med en dam tvers over elveløpet.
Foto: Anders B. Wilse
Åpne

Formålet er fjerne en del masse og vegetasjon for å synliggjøre og formidle restene etter kraftstasjonen som ble revet i 1991. Utgravingen er ledd i et større verdensarvprosjekt rundt Lienfoss kulturmiljø som har status oppsluttende verdi i verdensarven med industriminner, tømmerrenne og tilhørende boliger. 

Kulturminnene i området skal settes i stand og formidles. Arbeidet med tømmerrenna er alt kommet langt.

Nytt og spennende prosjekt

- Dette kan være oppstarten på et nytt og spennende prosjekt knyttet Lienfoss kulturmiljø, sier verdensarvkoordinator Alexander Ytteborg.

Han forteller at det er usikkert hvor stor del av fundamentene som er bevart, og hvor mye som det er praktisk mulig å synliggjøre utover det som er synlig i dag.

- Vi gjennomfører derfor nå noen forundersøkelser der kraftstasjonsrestene kartlegges og dokumenteres med prøvegraving. På bakgrunn av dette får vi se om vi har grunnlag for et større utgravingsprosjekt omkring fundamentrestene i 2017, sier Ytteborg.

Utgravingen skjer 19. og 20. oktober.

Lienfoss kraftstasjon

Lienfoss kraftstasjon ble bygget i årene 1909-1911 av Norsk Hydro som et elvekraftverk med en dam tvers over elveløpet. Dammen er delvis bevart. Stasjonen var kledd med lyse granittblokker fra Østfold, og fremsto som en vakker og harmonisk bygning. Anlegget ble oppført med 20 000 hestekrefter og utnyttet 17 meters fallhøyde fra Svelgfoss II. Det leverte kraft til industriproduksjonen på Notodden, og er derfor en viktig del av historien som nå er på verdensarvlisten.

I 1957 ble et nytt Svelgfoss kraftverk bygd inne i Kåfjeldåsen. Da ble også Lienfoss kraftstasjon lagt ned. På 1960-tallet produserte man isopor i kraftstasjonsbygningen. Omkring 20 år etter nedleggelsen brant stasjonen som de siste årene var bygd om for betongproduksjon. Restene ble revet omkring 1991.