Forvaltningsplanen for verdensarven til rullering

Av: Tania Ripoll / Publisert: 24.07.2019 / Oppdatert: 24.07.2019
Gårdstun ved Møsvatn
Foto: Ukjent
Åpne

Den nye forvaltningsplanen er for perioden 2020- 2023.

Forvaltningsplanen er retningsgivende for verdensarvrådet. 

Rulleringen av forvaltningsplanen tar utgangspunkt i dagens fokusområder, og viderefører disse i en mer helheltig plan for hele verdensarven. Verdensarven er alles arv, med startpunkt og kjerne i samfunnet. Den skal være grunnlag for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnets sosiale, kulturelle, miljømessige og økonomiske dimensjoner. 

Alle interesserte parter inviteres til å bidra med innspill til komplettering og forbedring av planen. Frist for høringsinnspill er 15.09.2019. 

Det er verdensarvrådet som vedtar endelig forvaltningsplan. 

Innspill og merknader til høringsutkastet kan sendes til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller som epost til post@t-fk.no.