Strategi for voksenopplæring i Telemark

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 12.06.2014 / Oppdatert: 21.01.2016
Fører deg videre til aktuelle punkter for planlegging før eksamen
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Formålet med strategien er å peke ut kursen innenfor videregående opplæring for voksne de kommende årene. Planen er gjeldende fra våren 2014 og du kan lese hele strategidokumentet her.