Rett til videregående opplæring for voksne

/ Publisert: 22.08.2012 / Oppdatert: 21.11.2017
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Dette gjelder etter søknad for voksne som:

  • har fullført norsk grunnskoleopplæring
  • har dokumentert tilsvarende realkompetanse som norsk grunnskole
  • har allmenn grunnopplæring fra utlandet på minimum 9 år

men som ikke har fullført videregående opplæring. Dette gjelder også de som har fullført en videregående opplæring i et annet land, men som ikke får den godkjent i Norge.

Du har fullført videregående opplæring dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse, for eksempel helseservicefag. 

Dersom du har fullført videregående opplæring med stryk i et eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

Gratis opplæring

Ved innvilget søknad er opplæringen gratis. Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes ikke, men det kan være mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

Klageadgang

Vedtak om voksenrett er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven. Du kan lese mer om dette her.