Realkompetansevurdering

/ Publisert: 22.08.2012 / Oppdatert: 21.01.2016
Bilde fra tannklinikken i Skien. Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l. Realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fellesfag og programfag. Men du kan ikke få realkompetansevurdering som sluttvurdering i fag fra læreplaner for Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Godkjent realkompetanse skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål.

Hvem kan få realkompetansevurdering?

Har du voksenrett, er fylkeskommunen pliktig til å sørge for at du får vurdert din realkompetanse, uansett om du er søker til videregående opplæring eller ikke. Siktemålet med vurderingen kan også være å komme ut i arbeid.

Er du voksen uten rett til videregående opplæring, har du krav på å få vurdert din realkompetanse dersom du blir henvist til fylkeskommunen av kommunen eller Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Det er da henvisende instans som skal dekke utgiftene til vurderingen. Fylkeskommunen kan også realkompetansevurdere andre voksne, men kan da ta seg betalt for tjenesten.

Opplæring utfra eget nivå

Opplæring organisert for voksne skal tilpasses den realkompetansen den enkelte har. Du skal altså få tilbud om videregående opplæring fra det nivået du står på.

Klageadgang

Vurdering av realkompetanse som dokumenteres med kompetansebevis er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages. Du kan lese mer om dette her.