Klage på realkompetansevurdering

/ Publisert: 15.10.2012 / Oppdatert: 21.01.2016
Samtale mellom voksen og elev
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Klagefrist

Klagen må framsettes innen 3 uker etter at resultatet ble kjent.

Hva kan det klages på?

  • resultatet av realkompetansevurderingen
  • formelle feil rundt realkompetansevurderingen/saksbehandlingen

Hvor sendes klagen?

Klagen skal sendes til den  skolen  som har hatt ansvaret for realkompetansevurderingen.

Saksbehandling

  1. Skolen/instansen kan endre vedtaket til gunst for klageren. Det treffes da et nytt vedtak som sendes til klageren.
  2. Dersom klagen ikke tas til følge, sender skolen/instansen klagen og uttalelse fra fagkonsulent som har gjennomført realkompetansevurderingen til saksbehandler i avdeling for videregående opplæring i fylkeskommunen.
  3. Saksbehandler i avdeling for videregående opplæring kan endre vedtaket til gunst for klageren. Det treffes da et nytt vedtak som sendes til klageren og den instans som har foretatt realkompetansevurderingen.
  4. Dersom saksbehandler i avdeling for videregående opplæring ikke mener at vedtaket bør omgjøres til gunst for klageren, skal det sendes til Fylkesmannen for behandling. Fylkesmannen vurderer klagen, gjør et endelig vedtak og sender svar til klager og den instans som har foretatt realkompetansevurderingen.