Hva kan du søke?

/ Publisert: 22.08.2012 / Oppdatert: 11.12.2018

Opplæring

Du søker en ønsket sluttkompetanse. (Sluttkompetanse er f.eks. generell studiekompetanse, helsesekretær, tømrer etc.) Du finner oversikt over alle utdanninger som tilbys i videregående opplæring på www.vilbli.no. Igangsetting av kurs for voksne vurderes ut fra antall søkere og arbeidslivets behov.

Veiledning

Dersom du søker om veiledning vil du bli kontaktet av en rådgiver. I Telemark har vi Karrieresenteret i Telemark som også kan gi deg karriereveiledning, www.karrieresentertelemark.no.

Realkompetanse

Den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom utdanning, lønnet og ulønnet arbeid, etterutdanning, kurs, fritidsaktiviteter og annet er realkompetanse. Du kan søke om å bli realkompetansevurdert i et fag eller mot en sluttkompetanse. (Sluttkompetanse er f.eks. generell studiekompetanse, helsesekretær, tømrer etc.)

Ønsker du generell studiekompetanse?

For de fleste voksne vil veien til studiekompetanse være den såkalte 23/5-ordningen. Den krever at følgende vilkår er oppfylt:

 • Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak til høyskole/universitet
 • Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning
 • Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefaga
  • Norsk –hovedmål, sidemål og muntlig
  • Engelsk
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Matematikk
  • Naturfag

Les mer om 23/5-ordningen på samordna opptak sin nettside.

Ønsker du yrkeskompetanse eller fag-/svennebrev?

Det er flere ulike ordninger som kan gi yrkeskompetanse eller fag-/svennebrev. Hver av de kan du lese mer om på www.vilbli.no:

Noen ordninger kan også gi kompetanse på lavere nivå enn fag-/svennebrev: