Fokusområder

/ Publisert: 19.08.2012 / Oppdatert: 24.08.2012
 • Økt gjennomføring
  For å nå dette målet jobber skolene systematisk med:
  • Kartlegging, tilrettelegging og oppfølging av elevene. 
  • Aktiv deltakelse i prosjekter som “Ny Giv”, “Tett på”, “Talenter for framtiden” og “Sommer – og høst skoler” 
 • Bedre læringsmiljø og læringsutbytte. 
  For å nå dette målet jobbes det systematisk med:
  • Oppfølging av elevundersøkelser
  • Systematisk og løpende vurderingspraksis med gode framover- og tilbakemeldinger i læringsarbeidet 
  • Innført PC eller annen digital enhet til alle elever i videregående opplæring
  • God oppfølging av instruktører og lærlinger i lærebedriftene
 • Kompetanseheving
  • I samarbeid med høgskoler og universitet tilbys det etter- og videreutdanning innenfor områder som pedagogisk bruk av IKT, Vurdering, Veiledning og Særskilt tilrettelegging. 
  • Hospiteringsordninger for lærere på yrkesfag i næringslivet.
 • Utvikle gode samarbeidsarenaer.
  • Økt digital delingskultur blant pedagogisk personale
  • Forpliktende samarbeid med næringslivet om fagutdanninga.
  • Øke antall lærebedrifter fra 1000 til 1300