Vurderingskriterier

/ Publisert: 07.10.2014 / Oppdatert: 24.08.2016
Vurdering, avereage, good, excellent
Vurderingskriterier er generelle for det enkelte fag, og du må sette deg inn i disse i god tid før eksamen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Vurderingskriterier er generelle for det enkelte fag, og privatisten må sette seg inn i disse i god tid før eksamen.

For kriterier til sentralgitte skriftlige eksamener; se hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.   

For kriterier til lokalgitte skriftlige eksamener; se hjemmesiden til Vigo IKS.

Per i dag er det ikke utarbeidet vurderingskriterier for alle lokalgitte eksamener.