Skriftlig eksamen

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 04.03.2019
Foto: Dan Riis
Åpne

Vurderingskriterier og eksamensoppgaver:

Det er laget vurderingskriterier i en rekke fag. De inneholder viktig informasjon om hva som kan forventes av kompetanse på eksamen.

Her finner du tidligere gitte eksamensoppgaver i en del fag;

Sentralgitte fag, benytt passord "Eksamen"

Lokalgitte fag, her må du lage egen bruker for å få tilgang

Frammøte:

 • Kl. 08:00
 • Frammøte etter eksamensstart kan føre til at du ikke får gjennomføre din eksamen

Eksamenssted:

Kontroller nøye eksamensstedet. Dette finner du på privatistweb. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Dine eksamener kan foregå på ulike steder.

Forholdene i eksamenslokalet:

 • Henvend deg til eksamensvakt for registrering 
 • Ved eksamensstart kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave må du straks melde fra om dette 
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen 
 • Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden 
 • Det er ikke tillatt å kommunisere via elektroniske hjelpemidler
 • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen

Papir og innføring:

 • Alt papir som brukes ved eksamen skal være utlevert og merket fra eksamenskontoret
 • Alt papir skal leveres inn dersom du forlater eksamenslokalet før eksamenstiden er utgått
 • Svararkene må merkes med eksamensdato, ditt kandidatnummer, fagkode og sidetall

NB: ikke skriv navnet ditt på svararkene.

Innlevering av besvarelsen:

 • Gi tegn til eksamensvaktene når du vil levere inn besvarelsen din
 • Du er selv ansvarlig for at riktige ark leveres inn ved innlevering og at disse er riktig merket 
 • Du må ikke forlate eksamenslokalet får du har signert for levering

Hvis sykdom eller annen rimelig grunn er årsak til at du ikke rekker å fullføre besvarelsen i løpet av den fastsatte tiden, kan kladdeark følge med besvarelsen. Dette må du gi beskjed om til eksamensvakt.

Hjelpemidler ved eksamen:

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Du er selv ansvarlig for å orientere deg om dette. Du er også ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt.

Forberedelse:

Eksamen kan være med eller uten forberedelsedel. Du er selv ansvarlig for å skaffe forberedelsesmateriellet. Dagen før eksamen (fra kl 09:00) må du hente forberedelsesdelen på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet eller på eksamenskontoret. Lør.- søn.- og helligdager regnes ikke som forberedelsesdager. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

Fag med 1 dags forberedelse: 

 • AMM3002 Anleggsmaskinmekanikerfaget 
 • AUT4002 Automatiseringsfaget
 • AUT4003/4030 Automatiseringsfaget
 • BMF3002 Børsemakerfaget 
 • ELE3002 Elektrikerfaget 
 • ELE3003/3030 Elektrikerfaget
 • EMO3002 Energimontørfaget 
 • EMO3003/3030 Energimontørfaget
 • ENG1002 Engelsk Vg1 studieforberedende
 • ENG1003 Engelsk Vg2 yrkesfag
 • EOP3002 Energioperatørfaget
 • EOP3003/EOP3030 Energioperatørfaget 
 • HEI3002 Heismontørfaget
 • HEI3003/HEI3030 Heismontørfaget
 • NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, studieforberedende
 • NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging
 • REA3009 Geofag 2 
 • REA3015 Informasjonsteknologi 2 
 • REA3019 Teknologi og forskningslære 2 
 • SAM3002 Historie og filosofi 2 
 • SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
 • SAM3016 Sosialkunnskap 
 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter 
 • SAM3023 Rettslære 2 
 • SAM3029 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2
 • SAM3033 Økonomistyring 
 • SAM3035 Økonomi og ledelse 
 • SAM3038 Psykologi 2 
 • SIG3002 Signalmontørfaget 
 • SIG3003/SIG3030 Signalmontørfaget
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2 
 • TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget