Praktisk eksamen

/ Publisert: 25.08.2015 / Oppdatert: 15.08.2018

Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i, eller være knyttet til en eller flere relevante arbeidsoppgaver. Privatisteksamen kan ha elementer av både muntlig, skriftlig og praktisk arbeid i seg. Dette kan variere fra fag til fag.  Praktisk eksamen skal gi kandidaten mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Under selve eksamen kan kandidaten prøves ut i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av en eventuell forberedelsedel. 

Vurderingskriterier:

Det er laget vurderingskriterier i en rekke fag. De inneholder viktig informasjon om hva som kan forventes av kompetanse på eksamen.

Eksamenperiode:

  • Våren - april, mai og juni. Dato vil bli kunngjort i privatistweb så snart denne er satt.
  • Høsten - oktober, november og desember. Dato vil bli kunngjort i privatistweb så snart denne er satt.

Frammøte:

Tidspunkt for eksamen finner du i din privatistweb under aktuell fagkode. Når det gjelder praktisk eksamen er oppmøtetid og starttid lik. Møter man senere kan man risikere ikke å få gjennomført eksamen og du vil måtte vente til neste eksamensperiode før du kan gå opp til eksamen i faget.

Eksamenssted:

Kontroller nøye eksamensstedet. Dette finner du på privatistweb. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Dine eksamener kan foregå på ulike steder. Dersom din eksamen skal foregå på en skolen på kveldstid, må skolenes hovedinngang benyttes. Hvis det ikke er andre aktiviteter på skolen på eksamensdagen, vil ytterdøren stenges når eksamen starter, så det er viktig å møte opp til rett tid.

Forholdene i eksamenslokalet:

For praktisk eksamen kan man satt på partier sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.

  • Henvend deg til sensorene for registrering 
  • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og ventetid kan forekomme
  • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer 
  • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen

Eksamensform og hjelpemidler:

Forberedelse varierer fra 45 minutter inntil 2 dager
Forberedelsestiden for praktisk eksamen varierer fra fag til fag. Du vil få beskjed fra eksamenskontoret hva som gjelder for din eksamen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Eksaminasjonen varierer fra 45 minutter inntil 5 timer

På selve eksamensdagen får kandidaten en oppgave som er relatert til temaet i forberedelsedelen. Det er kandidatens kunnskaper på selve eksamensdagen som skal være gjenstand for vurdering. De som tar tverrfaglig eksamen der flere programfag inngår vil kunne få en eksamensoppgave som har tyngdepunkt i et eller flere fag, og som legger mindre vekt på andre fag.