Praktisk eksamen

/ Publisert: 25.08.2015 / Oppdatert: 21.01.2019

Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i, eller være knyttet til en eller flere relevante arbeidsoppgaver. Privatisteksamen kan ha elementer av både muntlig, skriftlig og praktisk arbeid i seg. Dette kan variere fra fag til fag.  Praktisk eksamen skal gi deg mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Under selve eksamen kan du prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av forberedelsedelen. 

Vurderingskriterier:

Det er laget vurderingskriterier i en rekke fag. De inneholder viktig informasjon om hva som forventes av kompetanse på eksamen.

Eksamenperiode:

  • Våren - april, mai og juni. Dato vil bli kunngjort i privatistweb så snart denne er satt.
  • Høsten - oktober, november og desember. Dato vil bli kunngjort i privatistweb så snart denne er satt.

Frammøte:

Tidspunkt for eksamen finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Du får bare oppgitt oppmøtetid. Møter du opp for seint risikerer du å ikke få avlagt eksamen. Da må du melde deg opp på ny i neste eksamensperiode. Det kan være flere kandidater som skal ta eksamen samme dag, så ventetid må påregnes!

Eksamenssted:

Eksamensstedet finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Har du flere eksamener kan det hende at disse vil foregå på ulike steder. 

Forholdene i eksamenslokalet:

For praktisk eksamen kan man bli satt på parti sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.

  • Henvend deg til sensorene for registrering 
  • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og man må påregne ventetid
  • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer 
  • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen

Eksamensform og hjelpemidler:

Forberedelse varierer fra 1 time inntil 2 dager
Forberedelsestiden for praktisk eksamen varierer fra fag til fag. Du vil få beskjed fra eksamenskontoret hva som gjelder for din eksamen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Eksaminasjon varierer fra 1 time inntil 5 timer

På selve eksamensdagen får du en oppgave som er relatert til temaet i forberedelsedelen. Det er den kompetansen du viser på selve eksamensdagen som skal vurderes. De som tar tverrfaglig eksamen der flere programfag inngår vil kunne få en eksamensoppgave som har tyngdepunkt i et eller flere fag, og som legger mindre vekt på andre fag.