PC til eksamen

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 08.05.2018
Hender og mac
Du må være på plass i eksamenslokalet med egen maskin 1 time før eksamenstart.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

På skriftlige eksamener er bruk av PC nå normalordningen. Du må ta med egen PC på eksamen. Man kan ikke benytte nettbrett. Eksamenskontoret låner ikke ut PC-er. Om du ikke ønsker å bruke PC på eksamen vil det være mulighet til å besvare på papir.

Unntaket fra regelen er fagene innenfor brønnteknikk hvor PC ikke kan benyttes. Ved todelt eksamen i matematikk og realfag kan ikke PC brukes på del 1. 

Du må være på plass i eksamenslokalet 1 time før eksamensstart. 

Ved følgende skriftlige eksamener er det krav om bruk av PC:

 • DHV1001 Produksjon
 • DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon
 • HES2003 Ykesutøvelse
 • REA3015 Informasjonsteknologi 2
 • RLV2002 Salg og markesføring
 • SAM3033 Økonomistyring
 • SAM3035 Økonomi og ledelse
 • SSA1001 Planlegging
 • SSA1002 Drift og oppfølging
 • SSA1003 Kommunikasjon og service
 • Alle matematikkfag

Eksamensordning i matematikk

Det er innført krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy for alle eksamenskoder i matematikk. 

Oversikt over eksamensordningen og krav til digitale verktøy etter eksamenskode finner du her.

Tekniske krav

Du må ha skriveprogrammet Word installert på maskinen din. 

En av følgende versjoner av nettlesere må være installert på din maskin i forkant av eksamen;

Microsoft Windows:

 • Internet Explorer 11
 • Firefox 50 eller nyere
 • Chrome versjon 56 eller nyere

Mac OS:

 • Chrome versjon 56 eller nyere
 • Firefox 50 eller nyere
 • Safari 7 eller nyere

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768. Vi anbefaler ikke kombinasjonen Windows 8 og Internet Explorer 10, da den kan føre til problemer ved gjennomføring.

Gå hit for siste versjon av nettleseren:

Enkelte fag har spesifikke krav til bruk av digitalt verktøy.   

Begrenset nettilgang under eksamen

Det tilbys tilgang til begrenset internett i eksamenslokale.  Dette gjelder kun for kandidater som velger å benytte egen PC/Mac på eksamensdagen. 
Med begrenset internett menes leserettigheter til utvalgte nettsider, bl.a. Wikipedia, LEXIN, ndla, Store Norsk Leksikon. Dersom tilgangen på eksamensdagen uteblir eller faller ut kan eksamenskontoret ikke klandres for dette.  Vi gjør vårt ytterste for å få dette på plass igjen, men kandidatene må fortsette sitt arbeid med eksamen og vil ikke få kompensert for en eventuell tid uten begrenset nettgang.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bruke PC i forberedelsesdelen til fag med muntlig og muntlig/praktisk eksamensform.