Muntlig-praktisk eksamen

Av: / Publisert: 25.08.2015 / Oppdatert: 21.01.2019
Nærbilde av reagensrør
Muntlig-praktisk eksamen kan ha ulik forberedelsestid. Eksamen er på inntil 45 min. Sjekk ut dette for ditt fag.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Vurderingskriterier:

Det er laget vurderingskriterier i en rekke fag. De inneholder viktig informasjon om hva som forventes av kompetanse på eksamen.

Eksamenperiode:

 • Våren - slutten av april til midten av juni. Dato kunngjøres i privatistweb i midten av april.
 • Høsten - november og desember. Dato kunngjøres i privatistweb i starten av november.

Frammøte:

Tidspunkt for eksamen finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Du får bare oppgitt oppmøtetid. Møter du opp for seint risikerer du å ikke få avlagt eksamen. Da må du melde deg opp på ny i neste eksamensperiode. Det er opp til 6 kandidater per parti, så ventetid må påregnes! 

Eksamenssted:

Eksamensstedet finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Har du flere eksamener kan det hende at disse vil foregå på ulike steder. Det er viktig å møte til rett tid fordi dørene til eksamenslokalet låses kort tid etter oppmøtetidspunkt. 

Forholdene i eksamenslokalet:

For muntlig-praktisk eksamen blir man satt på partier sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.

 • Henvend deg til sensorene for registrering 
 • Det kan være opptil 6 kandidater pr parti
 • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og man må påregne ventetid
 • Sensorene tar dere inn til forberedelse og eksaminasjon etter tur 
 • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer 
 • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen, og må leveres inn før forberedelsen igangsettes

Eksamensform:

Forberedelse 45minutter

Du får et tema eller en problemstilling som du skal forberede deg i. I naturfag/ fysikk/ kjemi/ biologi vil det være praktisk laboratoriearbeid. For kroppsøving inngår fysisk aktivitet i eksaminasjonen.

Du har lov til å ta med og bruke alle trykte og skrevne hjelpemidler, slik som lærebøker og notater. Ingen digitale hjelpemidler er tillatt. Du kan gjøre deg notater under forberedelsedelen (på egne ark), som kan brukes som hjelpemiddel under eksaminasjonen.

Eksaminasjon inntil 45 minutter

Du presenterer resultatet av arbeidet i forberedelsedelen. Deretter følger en samtale med utgangspunkt i det forberedte temaet. Du må være forberedt på å svare på utdypende spørsmål knyttet til oppgaven.

Sensorene kan også stille spørsmål fra andre kompetansemål enn de som er berørt i forberedelsedelen.

Det er den samlende kompetansen du viser på eksamen som danner grunnlag for karaktersettingen.

Fag med muntlig-praktisk eksamensform:

 • Biologi 1 (REA3001)
 • Biologi 2 (REA3003)
 • Fysikk 1 (REA3004)
 • Fysikk 2 (REA3006)
 • Geofag x (REA3007)
 • Geofag 1 (REA3008)
 • Geofag 2 (REA3010)
 • Informasjonsteknologi 1 (REA3014)
 • Informasjonsteknologi 2 (REA3016)
 • Kroppsøving (KRO1005 og KRO1006)
 • Kjemi 1 (REA3011)
 • Kjemi 2 (REA3013)
 • Naturfag (NAT1001, NAT1002, NAT1003)
 • Teknologi og forskningslære 1 (REA3018) 
 • Teknologi og forskningslære 2 (REA3020)