Muntlig-praktisk eksamen

Av: / Publisert: 25.08.2015 / Oppdatert: 16.08.2017
Nærbilde av reagensrør
Muntlig-praktisk eksamen kan ha ulik forberedelsestid. Eksamen er på inntil 45 min. Sjekk ut dette for ditt fag.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Vurderingskriterier:

Det er laget vurderingskriterier i en rekke fag. De inneholder viktig informasjon om hva som kan forventes av kompetanse på eksamen.

Eksamenperiode:

 • Våren - slutten av april til midten av juni. Dato vil kunngjøres i privatistweb senest i april.
 • Høsten - november og desember. Dato vil kunngjøres i privatistweb senest i oktober.

Frammøte:

Tidspunkt for eksamen finner du i din privatistweb under aktuell fagkode. Når det gjelder muntlig-praktisk eksamen er oppmøtetid og starttid lik. Møter man senere kan man risikere ikke å få gjennomført eksamen og du vil måtte vente til neste eksamensperiode før du kan gå opp til eksamen i faget.

Eksamenssted:
Kontroller nøye eksamensstedet. Dette finner du på privatistweb. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Dine eksamener kan foregå på ulike steder. På kveldstid må skolenes hovedinngang benyttes. Hvis det ikke er andre aktiviteter på skolen på eksamensdagen, vil ytterdøren stenges når eksamen starter, så det er viktig å møte opp til rett tid.

Forholdene i eksamenslokalet:

For muntlig-praktisk eksamen blir man satt på partier sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.

 • Henvend deg til sensorene for registrering 
 • Det kan være opptil 6 kandidater pr parti
 • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og man må påregne ventetid
 • Sensorene tar dere inn til forberedelse og eksaminasjon etter tur 
 • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer 
 • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen

Eksamensform:

Forberedelse 45minutter

Du får et tema eller en problemstilling som du skal forberede deg i. I naturfag/ fysikk/ kjemi/ biologi vil det være praktisk laboratoriearbeid. For kroppsøving inngår fysisk aktivitet i eksaminasjonen.

Du har lov til å ta med og bruke alle trykte og skrevne hjelpemidler (inkl. lærebøker og notater). Du kan ta notater under forberedelsedelen, som kan brukes som hjelpemiddel under eksaminasjonen.

Eksaminasjon inntil 45 minutter

Du presenterer resultatet av arbeidet i forberedelsedelen. Deretter følger en samtale/eksaminasjon med utgangspunkt i det forberedte temaet. Du må være forberedt på å svare på utdypende spørsmål knyttet til oppgaven.

Sensorene kan også stille spørsmål fra andre kompetansemål enn de som er berørt i forberedelsedelen.

Det er den samlende kompetansen du viser på eksamen som danner grunnlag for karaktersettingen.

Fag med muntlig-praktisk eksamensform:

 • Biologi 1 (REA3001)
 • Biologi 2 (REA3003)
 • Fysikk 1 (REA3004)
 • Fysikk 2 (REA3006)
 • Geofag x (REA3007)
 • Geofag 1 (REA3008)
 • Geofag 2 (REA3010)
 • Informasjonsteknologi 1 (REA3014)
 • Informasjonsteknologi 2 (REA3016)
 • Kroppsøving (KRO1005 og KRO1006)
 • Kjemi 1 (REA3011)
 • Kjemi 2 (REA3013)
 • Naturfag (NAT1001, NAT1002, NAT1003)
 • Teknologi og forskningslære 1 (REA3018) 
 • Teknologi og forskningslære 2 (REA3020)