Muntlig eksamen

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 30.10.2017
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Vurderingskriterier:

Det er laget vurderingskriterier i en rekke fag. De inneholder viktig informasjon om hva som kan forventes av kompetanse på eksamen.

Eksamensperiode:

  • Våren - slutten av april til midten av juni. Dato vil kunngjøres i privatistweb i midten av april.
  • Høsten - november og desember. Dato vil kunngjøres i privatistweb i månedskifte oktober/november.

Frammøte:

Tidspunkt for eksamen finner du i din privatistweb under aktuell fagkode. Når det gjelder muntlig eksamen er oppmøtetid og starttid lik. Møter man senere kan man risikere ikke å få gjennomført eksamen og du vil måtte vente til neste eksamensperiode før du kan gå opp til eksamen i faget.

Eksamenssted:

Kontroller nøye eksamensstedet. Dette finner du på privatistweb. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Dine eksamener kan foregå på ulike steder. På kveldstid må skolenes hovedinngang benyttes. Hvis det ikke er andre aktiviteter på skolen på eksamensdagen, vil ytterdøren stenges når eksamen starter, så det er viktig å møte opp til rett tid.

Morsmål:

Dersom du skal ha muntlig eksamen i morsmål må du ta høyde for at eksamen kan avholdes i annet fylke. Reisekostnader må dekkes av den enkelte privatist. 

Forholdene i eksamenslokalet:

For muntlig eksamen blir man satt på partier sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.

  • Henvend deg til sensorene for registrering 
  • Det kan være opptil 8 kandidater pr parti
  • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og man må påregne ventetid
  • Sensorene tar dere inn til forberedelse og eksaminasjon etter tur 
  • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer 
  • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen

Eksamensform og hjelpemidler:

Forberedelse 30 minutter

Du får et tema eller en problemstilling som du skal forberede deg i. I språkfag kan lytteprøve eller ukjent tekst brukes.

Du har lov til å ta med og bruke alle trykte og skrevne hjelpemidler (inkl. lærebøker og notater). Ingen digitale hjelpemidler er tillatt. Du kan gjøre deg notater under forberedelsesdelen, som kan brukes som hjelpemiddel under eksaminasjonen.

Eksaminasjon 20-30 minutter

Du presenterer resultatet av arbeidet i forberedelsesdelen. Deretter følger en samtale/eksaminasjon med utgangspunkt i det forberedte temaet. Du må være forberedt på å svare på utdypende spørsmål knyttet til presentasjonen / oppgaven.

Sensorene kan også stille spørsmål fra andre kompetansemål enn de som er berørt i forberedelsesdelen.

I fag der det ifølge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne analysere, drøfte og presentere innholdet av det individuelt valgte lærestoffet.

Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.