Hva skjer på eksamensdagen?

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 31.08.2017
Eksamen
Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel førekort eller pass. Dersom du ikke har med deg legitimasjon får du ikke avlegge eksamen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Eksamen oppleves av mange som både spennende og skremmende. Det er derfor viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. Målet med denne informasjonen er at den skal bidra til at eksamen gjennomføres på en trygg og sikker måte, og i en så god atmosfære som mulig.

Det er også viktig at alle som avlegger eksamen får så like forhold som mulig. Du vil også se at brudd på reglementet og rettledningen, kan føre til at du ikke får avlegge eksamen denne gangen.

Eksamenssted:

Kontroller nøye eksamensstedet for hvert enkelt fag, som blir oppgitt på privatistweb. Endring av eksamenssted kan forekomme. Du bør derfor sjekke privatistweb tett opp mot aktuell eksamensdag. Dine eksamener kan foregå på ulike steder. På kveldstid må skolenes hovedinngang benyttes. Hvis det ikke er andre aktiviteter på skolen på eksamensdagen, vil ytterdøren stenges når eksamen starter, så det er viktig å møte opp til rett tid.

Frammøte:

  • Tidspunkt for eksamen finner du i din privatistweb under aktuell fagkode

Legitimasjon:

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel førekort eller pass. Dersom du ikke har med deg legitimasjon får du ikke avlegge eksamen. 

Forholdene i eksamenslokalet:

  • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen 
  • Det er ikke tillatt å kommunisere via elektroniske hjelpemidler
  • Mobiltelefon/smartklokker skal være helt avslått under eksamen

Hjelpemidler ved eksamen:

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Du er selv ansvarlig for å orientere deg om dette. Du er også ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt da det ikke er anledning til å låne dette fra andre kandidater etter at eksamen er igangsatt.  Dette blir ansett som fusk. Eksamensvaktene fører kontroll med dine hjelpemidler.  Om du har behov for å benytte deg av kalkulator på eksamen må du ta med dette da det ikke er tillatt å benytte mobiltelefon/smartklokke.

Brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk:

Brudd på reglementet kan føre til at du blir bortvist fra eksamen. Fusk, eller forsøk på fusk har alvorlige konsekvenser som innebærer at du ikke får eksamenskarakter.

Er du blitt bortvist fra eksamen kan vedtaket påklages og sendes via eksamensansvarlige til klageinstansen i fylket. Klagefristen er 3 uker.

Forfall på grunn av sykdom:

Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, eller blir syk under eksamen refunderes ikke avgiften. Du må sende mail til eksamenskontoret@t-fk.no eksamensdagen, og gi beskjed om dette. Du kan søke fritak fra å betale eksamensavgiften neste eksamensperiode ved å sende oss en søknad sammen med legeerklæring innen en uke fra eksamensdato. Dersom du sender søknad med legeerklæring etter dette vil din søknad bli avslått.