Hva skjer på eksamensdagen?

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 22.05.2019
Eksamen
For å gjennomføre eksamen må du fremvise gyldig legitimasjon med foto.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Eksamen oppleves av mange som både spennende og skremmende. Det er derfor viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder.

Eksamenssted og fremmøtetid:

Eksamenssted og tidspunkt for eksamen finner du i din privatistweb under aktuell fagkode.
Sjekk dette tett opp mot aktuell eksamensdag, da endringer kan forekomme. Dine eksamener kan foregå på ulike steder. Møter du ikke i rett tid kan du risikere å ikke få avlegge din eksamen.

Legitimasjon:

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel førekort eller pass. Dersom du ikke har med deg legitimasjon får du ikke avlegge eksamen. 

Forholdene i eksamenslokalet:

  • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen 
  • Det er ikke tillatt å kommunisere via elektroniske hjelpemidler
  • Mobiltelefon/smartklokker skal være helt avslått under eksamen

Hjelpemidler ved eksamen:

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Du er selv ansvarlig for å orientere deg om dette. Du er også ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt da det ikke er anledning til å låne dette fra andre kandidater etter at eksamen er igangsatt.  Om du har behov for å benytte deg av kalkulator på eksamen må du ta med dette da det ikke er tillatt å benytte mobiltelefon/smartklokke.

Brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk:

Brudd på reglementet kan føre til at du blir bortvist fra eksamen. Fusk, eller forsøk på fusk har alvorlige konsekvenser som innebærer at du ikke får eksamenskarakter.

Er du blitt bortvist fra eksamen kan vedtaket påklages og sendes via eksamensansvarlige til klageinstansen i fylket. Klagefristen er 3 uker.

Forfall på grunn av sykdom:

Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, refunderes ikke avgiften. Du må sende mail til eksamenskontoret@t-fk.no eksamensdagen, og gi beskjed om at du ikke kan møte. Du kan søke fritak fra å betale eksamensavgiften neste eksamensperiode ved å sende oss søknad sammen med legeerklæring innen en uke fra eksamensdato. Dersom du sender søknad med legeerklæring etter dette vil din søknad bli avslått.