Hjelpemidler

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 07.01.2019
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Skriftlig eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråk er ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
Unntaket er faget brønnteknikk hvor du bare har lov til å ha med skrivesaker, linjal og kalkulator.

For fag med todelt eksamen gjelder følgende;

 • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
 • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Ved følgende skriftlige eksamener er det krav om bruk av PC:

 • DHV1001 Produksjon
 • DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon
 • HES2003 Ykesutøvelse
 • REA3015 Informasjonsteknologi 2
 • RLV2002 Salg og markesføring
 • SAM3033 Økonomistyring
 • SAM3035 Økonomi og ledelse
 • SSA1001 Planlegging
 • SSA1002 Drift og oppfølging
 • SSA1003 Kommunikasjon og service
 • Alle matematikkfag

Mobiltelefon/smartklokke

Vær klar over at mobiltelefon/smartklokke skal være avslått under eksamensgjennomføringen. Om du har behov for å benytte deg av kalkulator på eksamen må du derfor selv ta dette med.  

Tilgjengelige nettressurser

Under eksamen vil følgende nettsider være tilgjengelige: 
ndla - http://ndla.no/

Studieforberedende:
Allkunne - https://www.allkunne.no/
Bioteknologirådet - http://www.bioteknologiradet.no/
Brønnøysundregisteret - https://www.brreg.no/
FN sambandet - http://www.fn.no/
Lovdata - https://lovdata.no/
Norges Bank - https://www.norges-bank.no/
Norsksidene - http://norsksidene.no/web/
Norsk Utenriks Institutt - https://www.nupi.no/
Psykologi tidsskrift - http://www.psykologtidsskriftet.no/
Regjeringen - https://www.regjeringen.no/no/id4/
w3schools - https://www.w3schools.com/
Språkrådets nettsider, med ordbok - https://www.sprakradet.no/
Lexin - http://lexin.udir.no/ 
Store norske leksikon - https://snl.no/ 
Skriveverktøy - https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/#/
Statistisk sentralbyrå - https://www.ssb.no/#/
Stortinget - https://stortinget.no/no/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt - http://www.nupi.no/

Yrkesfaglige utdanningsprogram:
Banenor - https://trv.banenor.no/wiki/Forside 
Helsedirektoratet - https://helsedirektoratet.no/
Norsk helseinformatikk - https://nhi.no/
Felleskatalogen - https://www.felleskatalogen.no/medisin/
Sjøfartsdirektoratet - https://www.sdir.no/
Nasjonalbiblioteket - https://www.nb.no/
Norsk presseforbund - https://presse.no/

Vi gjør oppmerksom på at disse nettressursene ikke tillater kommunikasjon under eksamen.

Fusk

Det er ikke anledning til å låne hjelpemidler av andre kandidater etter at eksamen er igangsatt. Dette blir ansett som fusk.

Muntlig eksamen

I forberedelsedelen er alle skriftlige hjelpemidler tillatt. Ingen digitale hjelpemidler er tillatt.
Inn til selve eksamineringen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsestiden.

Muntlig-praktisk eksamen

I forberedelsedelen er alle skriftlige hjelpemidler tillatt. Ingen digitale hjelpemidler er tillatt.
Inn til selve eksamineringen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsestiden.