Norsk for minoritetsspråklige

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 14.07.2017

Norsk som andrespråk er et alternativ til skriftlig norsk hovedmål. Læreplanen som gjelder er den samme som for norsk hovedmål, men den har en dags forberedelse.

Overgangsordningen med skriftlig eksamen i norsk som andrespråk er forlenget. Ordningen gjelder for kandidater med kort botid i Norge (inntil 6 år).

Du melder deg opp til NOR1049 vg3 studiespesialisering eller NOR1045 vg2 yrkesfag.

Kopi av bostedsattest må sendes til eksamenskontoret innen 15.september (høst) eller 1. februar (vår).