Norsk for minoritetsspråklige

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 04.01.2019

Norsk for elever med kort botid i Norge er et alternativ til det vanlige norskfaget.

Fagkoder vg3 studiespesialisering;
NOR1405, skriftlig (faget har 1 dags forberedelse)
NOR1406, muntlig

Fagkoder vg2 yrkesfag;
NOR1408, skriftlig
NOR1409, muntlig

Kopi av bostedsattest må sendes til eksamenskontoret innen 15.september (høst) eller 1. februar (vår).