Læreplaner og lærebøker

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 03.01.2019
Nærbilder av bøker, skrivebøker og blyanter
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Læreplaner

Læreplanen styrer hva du blir prøvd i til eksamen.
Til eksamen blir du vurdert ut i fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i aktuell læreplan. Du må derfor sette deg nøye inn i læreplanen.
Læreplanen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Lærebøker

Her finner du en liste med forslag til lærebøker i en rekke fag.  

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) tilbyr gratis digitale læreverk innenfor en rekke fag.

Du er selv ansvarlig for å kvalitetssikre at lærebøkene du velger dekker kompetansemålene i faget.  Til orientering kan det være at læreboken isolert sett ikke dekker alle kompetansemålene i læreplanen.