Informasjon om fag

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 02.05.2018

Fagkoden har du bruk for når du skal melde deg til eksamen i privatistweb. Ta kontakt med eksamenskontoret dersom du ikke finner aktuelt fag.

Enkelte skriftlige eksamener har 24 timer forberedelse. Forberedelsen kan hentes på www.udir.no fra kl 09.00 dagen før eksamen.

Enkelte muntlige, muntlig/praktiske og praktiske eksamener har 24 eller 48 timer forberedelse.

Du må selv sørge for at du tidsnok innehar forberedelsedelen.

 

For mer informasjon om de ulike eksamensformene - klikk nedenfor;

skriftlig eksamen

muntlig eksamen

muntlig-praktisk eksamen

praktisk eksamen 

NORSK

Privatister som ikke har karakterer i faget fra før må avlegge eksamen både skriftlig hovedmål, sidemål og muntlig. Privatister som har hatt faget som elev tidligere har mulighet til å forbedre deler av faget og la elevresultatene i resten av faget gjelde. Eksempel: Med fullført og bestått både hovedmål, sidemål og muntlig som elev, kan man som privatist velge å forbedre f.eks. sidemål, men la elevresultatene i hovedmål og muntlig bli stående.

Informasjon om gjennomføring av norsk muntlig vg3 (NOR1213/NOR1233) finner du her.

FREMMEDSPRÅK

Privatister i fremmedspråk får godskrevet underliggende nivåer.  Husk at du som privatist må avlegge både skriftlig og muntlig eksamen.

KROPPSØVING

Her finner du informasjon vedrørende eksamensgjennomføring i kroppsøving. 

MATEMATIKK

Alle matematikkeksamener er 2-delt; del 1 er uten hjelpemidler og del 2 er med hjelpemidler. Det er krav til bruk av digitale verktøy for alle eksamenskoder i matematikk. Oversikt over krav til digitale verktøy finner du her.

Eksamensveiledning i matematikk finner du her.  Velg siste periode.

Tidligere gitte eksamensoppgaver i MAT1001 - matematikk 1PY finner du her, for øvrige koder klikk her. Klikk på aktuelt fag. Da får du opp en boks med "Innlogging til opphavsrettslig materiale". Der legger du inn "Eksamen" som passord, og du får åpnet oppgaven.

 

Tips til lærervideoer og annet som kan være nyttig for deg som skal opp i 1P og 2P:

Matematikk 1P:
http://campus.inkrement.no/812948
http://campus.inkrement.no/1P
http://trondal.com/1p/ 
https://sites.google.com/site/matematikk1p/

En lærebok laget av matematikk-lærere: http://matematikk.net/side/Hellerud_matematikk_1P
En annen digital lærebok: http://ndla.no/nn/node/55 inkl. eksamensoppgavene m/løsningsforslag

Matematikk 2P:
http://campus.inkrement.no/2P
http://bitbok.no/2p/

En lærebok laget av matematikk-lærere: http://matematikk.net/side/Hellerud_matematikk_2P
En annen digital lærebok: http://ndla.no/nb/node/53

NATURFAG

Naturfag har muntlig-praktisk eksamensform, noe som innebærer praktisk laboratoriearbeid på eksamen. For privatister som ikke har hatt undervisning i faget, vil laboratorielistene vi har laget kunne være til hjelp.

NAT1001 naturfag yrkesfag

NAT1002 naturfag studieforberedende

NAT1003 naturfag påbygg til generell studiekompetanse