Eksamen i utlandet

Av: / Publisert: 25.08.2016 / Oppdatert: 14.07.2017

Privatister kan søke om å avlegge eksamen i utlandet i følgende tilfeller;

- har rett til utsatt eksamen

- bor fast i utlandet

- er militært personell stasjonert i utlandet

Ordningen gjelder i utgangspunktet bare ved sentralgitt skriftlig eksamen. Muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen omfattes ikke av ordningen. Det er ikke mulig å gå opp i fag i utlandet som allerede er bestått.

Det må søkes spesielt om å få avlegge eksamen i utlandet. Se Utdanningsdirektoratets retningslinjer for hvordan man går frem om en ønsker å avlegge eksamen i utlandet her