Betaling

/ Publisert: 07.08.2012 / Oppdatert: 03.01.2019
Foto: Dan Riis
Åpne

Prøveavgift:

Nytt fag

1114,-

for privatister som ikke har tatt faget tidligere
og de som har karakteren 1 i faget.

Forbedring

2231,-

for privatister som har karakteren 2 eller høyere i faget fra tidligere. 

Enkelte fag krever flere eksamener, og det må betales eksamensavgift per eksamen. Sjekk dette her

Lærlinger melder seg opp gratis til tverrfaglig eksamen i lærlingefag. Organisasjonsnummeret til lærlingebedriften må da fylles inn under personopplysninger på privatistweb.

Betalingsmåte:

Betaling skjer med kort. Vær oppmerksom på at din oppmelding ikke er gyldig før innbetaling er foretatt. 

Benytt PC ved innbetaling da det ofte oppstår problemer ved bruk av nettbrett og smarttelefon.

Avmelding:

Din eksamensavgift blir ikke refundert om du melder deg av eksamen.

Forfall på grunn av sykdom:

Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, refunderes ikke avgiften. Du må sende mail til eksamenskontoret@t-fk.no eksamensdagen, og gi beskjed om at du ikke kan møte. Du kan søke fritak fra å betale eksamensavgiften neste eksamensperiode ved å sende oss søknad sammen med legeerklæring innen en uke fra eksamensdato. Søknadskjema finner du her. Dersom du sender søknad med legeerklæring etter dette vil din søknad bli avslått.

Venter på svar etter klage:

Du må melde deg opp og betale på nytt innen oppmeldingsfrist i fag der du har sendt inn klage på eksamensresultatet. Svaret på klagen er sannsynligvis ikke klart før etter oppmeldingsfristen. Dersom du får medhold i klagen kan du melde deg av eksamen og få refundert eksamensavgiften. Du må da selv ta kontakt med eksamenskontoret.