Betaling

/ Publisert: 07.08.2012 / Oppdatert: 21.08.2018
Foto: Dan Riis
Åpne

Prøveavgift:

Nytt fag

1084,-

for privatister som ikke har tatt faget tidligere
og de som har karakteren 1 i faget.

Forbedring

2170,-

for privatister som har karakteren 2 eller høyere i faget fra tidligere. 

Enkelte fag krever flere eksamener, og det må betales eksamensavgift per eksamen. Sjekk dette her

Lærlinger melder seg opp gratis til tverrfaglig eksamen i lærlingefag. Organisasjonsnummeret til lærlingebedriften må da fylles inn under personopplysninger på privatistweb.

Betalingsmåte:

Betaling skjer med kort. Vær oppmerksom på at din oppmelding ikke er gyldig før innbetaling er foretatt. 

For noen av privatistene som benytter nettbrett eller smarttelefon til innbetaling av eksamensavgift kan det oppstå problemer. Er det tilfellet for deg, bruk vanlig PC da dette mest sannsynlig løser problemet.  Har du allikevel problemer med innbetaling så ta kontakt med oss umiddelbart pr telefon i åpningstid eller pr e-post utenfor åpningstid.

Avmelding:

Din eksamensavgift blir ikke refundert om du melder deg av eksamen.

Forfall på grunn av sykdom:

Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, refunderes ikke avgiften. Du må sende mail til eksamenskontoret@t-fk.no eksamensdagen, og gi beskjed om at du ikke kan møte. Du kan søke fritak fra å betale eksamensavgiften neste eksamensperiode ved å sende oss en søknad sammen med legeerklæring innen en uke fra eksamensdato. Dersom du sender søknad med legeerklæring etter dette vil din søknad bli avslått.

Venter på svar etter klage:

Du må melde deg opp og betale på nytt innen oppmeldingsfrist i fag der du har sendt inn klage på eksamensresultatet. Svaret på klagen er sannsynligvis ikke klart før etter oppmeldingsfristen. Dersom du får medhold i klagen kan du melde deg av eksamen og få refundert eksamensavgiften. Du må da selv ta kontakt med eksamenskontoret.