Vitnemål/kompetansebevis

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 08.09.2015
Bilde vitnemål. Foto: Dan Riis, Tfk
Foto: Dan Riis
Åpne

Kompetansebevis skrives bare ut dersom du har behov i forbindelse med søking om opptak til høyskole/universitet.

Privatister som etter avlagt eksamen har behov for kompetansebevis, må gi beskjed til eksamenskontoret@t-fk.no etter at resultatet vises i privatistweb. Dersom du ønsker ny karakter påført vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved. Dette kan være aktuelt dersom du skal søke om opptak ved høyskole/universitet.

I de tilfeller der privatister ikke har gått et ordinært vg3-løp i skole, men tar disse fagene som privatist, er det eksamenskontoret som skal utstede vitnemål.

Vær oppmerksom på at dersom du har standpunktkarakter og evt. eksamenskarakter i et fag, vil denne/disse karakterene bli erstattet med karakter fra privatisteksamen. Du kan selv bestemme om du vil beholde gamle karakterer eller bruke nye karakterer. Det er imidlertid ikke anledning til å kombinere standpunktkarakter i faget med eksamenskarakter som privatist. Denne regelen er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3 - 46.

Vær også oppmerksom på at dersom du som privatist avlegger eksamen i fremmedspråk nivå III (som du påfører vitnemålet), vil eventuell standpunktkarakter fra lavere nivå ikke komme med på vitnemålet.