Melding om resultat

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 10.05.2019

Karakterene legges ut i privatistweb og kan skrives ut derfra. De fleste resultatene skal være klare i første del av januar (høsteksamen) og siste del av juni (våreksamen).  For våren 2019 vil eksamensresultat bli publisert fortløpende under "mine eksamener" fra 20. juni 2019.

Det er ikke adgang til å kreve begrunnelse for den karakteren som er gitt ved skriftlig eksamen.

Kompetansebevis og vitnemål

Privatister som etter avlagt eksamen har behov for kompetansebevis må gi beskjed til eksamenskontoret så snart resultatet vises i privatistweb. Dersom du ønsker ny karakter påført vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved. Dette kan være aktuelt dersom du skal søke om opptak ved høyskole/universitet.

Praksiskandidater og lærlinger som har tatt tverrfaglig eksamen, og som skal melde seg opp til fagprøve i Telemark kan ta utskrift av sin karakter fra privatistweb, og legge denne ved oppmeldingspapirene. 

Hvis du har endret adresse etter oppmeldingen, må du huske å melde adresseendring til Eksamenskontoret.