Søke skoleplass eller læreplass

/ Publisert: 21.08.2012 / Oppdatert: 05.12.2018
Colourbox.com
Søknadsfristen til videregående skole og formidling av læreplass er alltid 1. mars.
Åpne

Du søker skole eller læreplass på www.vigo.no.

Viktige datoer

Vigo.no åpnes for søking ca. 7. januar. Du søker innen 1. februar eller 1. mars, avhengig av om du søker individuell behandling eller ordinært.

  • Søknadsfrist for skoleplass og læreplass på ordinært grunnlag er 1. mars
  • Søknadsfrist for skoleplass og lærekandidat på individuelt grunnlag er 1. februar
  • Voksne (fra det året man fyller 25 år) kan søke voksenopplæring

Husk at ditt førsteønske må være den skolen nærmest deg som har det utdanningsprogrammet du ønsker. Du kan føre opp så mange skoler du vil pr. utdanningsprogram.

Prøveinntak og hovedinntak

Ved prøveinntaket i mai er det kun søkere med ungdomsrett som deltar.

Inntaket vil skje på grunnlag av karakterer fra halvårsvurdering, men det er likevel endelige standpunkt- og eksamenskarakterer som vil telle i hovedinntaket. Det betyr at du kan miste tilbud du har fått i mai dersom poengsummen ikke er høy nok for å opprettholde plassen i juli. For å være med i prøveinntaket til Vg2 og Vg3 må alle fag være bestått.

Her kan du se inntakskalender for Telemark.

Rett til skoleplass

Du velger og søker selv videregående utdanning, etter du har fylt 15 år. Retten til videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven.

Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

I tillegg fastsetter fylkeskommunene egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Her kan du lese lokal forskrift i Telemark.

Rett til skyss

Du kan ha rett til skoleskyss, og her finner du informasjon om vilkår og søking.

Støtte fra Lånekassen

Alle elever kan få utstyrsstipend, noen kan få bostipend og noen kan få grunnstipend.

Du kan også ha rett til:

  • lån til skolepenger
  • reisestipend
  • forsørgerstipend hvis du har barn
  • lån hvis du er 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine. Les mer på lanekassen.no/lanforelever

Slik søker du

Søk om stipend på lanekassen.no eller via vigo.no. Du bruker søknaden for videregående opplæring.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også. Du får svar på søknaden på Dine sider.

Har du spørsmål?

Du kan finne informasjon om videregående opplæring på vilbli.no eller med informasjon spesielt for Telemark på telemark.vibli.no.

Noen svar kan du finne blant ofte stilte spørsmål og svar. Du kan ta kontakt med en rådgiver/karriereveileder på din skole eller koordinator på Oppfølgingstjenesten der du bor, dersom du trenger mer informasjon eller hjelp.

Du kan også ta kontakt med oss på inntakskontoret på e-post eller telefon 35 91 73 70.