Skoletilbudet

/ Publisert: 21.08.2012 / Oppdatert: 23.03.2016
Jente som maler på treblad
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Hvem bestemmer skoletilbudet i Telemark?

Skoletilbudet er et resultat av ganske omfattende prosess.

Hovedutvalget for kompetanse, Fylkestinget, skolene, næringslivet og fylkeskommunen er med på å utarbeide det. En vurderer antall potensielle søkere med ungdomsrett fordelt rundt i fylket, trender i søkernes ønsker, kapasitet ved skolene og fremtidig behov for arbeidskraft.

Saken blir drøftet i Yrkesopplæringsnemnda, Hovedutvalget for kompetanse og til slutt vedtatt med eller uten endringer av Fylkestinget sent på høsten.

Skoletilbudet som blir godkjent av politikerne i Telemark danner grunnlag for hva elevene kan søke til neste år.

Fylkeskommunen tar generelt forbehold om at det annonserte opplæringstilbudet kan endres, for eksempel på grunn av for få søkere eller endringer i fylkeskommunale inntaksregler.

Søkere som har søkt på et utdanningsprogram/programområde som ikke blir satt i gang, får anledning til å søke om igjen.

Søknadsfrister

Søkning åpner primo januar på vigo.no.

1. februar er frist for å søke for søkere med fortrinn og individuell behandling.

1. mars er frist for å søke for ordinære søkere. Frist for å endre søknad er 15. april.

Endringer i skoletilbudet

Etter at disse fristene har gått ut vet man hvilke utdanningsprogram og programområder årets søkere ønsker seg mest, og disse opplysningene brukes i justering av skoletilbudet i mai.

Det betyr at man ser om det er nødvendig å øke antall plasser på bestemte skoler eller utdanningsprogram/programområder, eller det er noen tilbud som må legges ned.

Man skal samtidig ta hensyn til kapasitet på skolene, økonomi og behov for lærlinger ute i bedrifter.

Justeringen av skoletilbudet presenteres for politikerne i Hovedutvalget for kompetanse i mai og blir vedtatt enten med eller uten endringer.

Inntak i mai kjøres på grunnlag av det justerte skoletilbudet.

Siste gang man vurderer endringer i skoletilbudet er i juli og august, sammen med arbeidsutvalget for Hovedutvalg for kompetanse.

Inntak i juli og august kjøres på grunnlag av denne justeringen.