Rett til spesialundervisning

/ Publisert: 21.08.2012 / Oppdatert: 29.01.2016
Tekstboks for Rett til spesialundervisning
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Elever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.

Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært opplæringsløp eller innenfor et tilrettelagt eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor opplæring i bedrift. Selv om du har behov for spesialundervisning, har du ikke nødvendigvis rett til inntak på et utdanningsprogram.

Retten til spesialundervisning vil være avhengig av hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak som er satt inn i den ordinære opplæringen.