Klage på inntak

/ Publisert: 21.08.2012 / Oppdatert: 29.01.2016
Tekstboks for klage på inntak
Foto: TFK
Åpne

Merk at plassering på en annen skole enn den du ønsker, ikke er formell klagegrunn.

I klagen må du presisere:

  • hvilket vedtak du klager over
  • årsaken til at du klager
  • den eller de endringer du ønsker
  • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til inntakskontoret som skal behandle den som førsteinstans. Dersom ikke klagen tas til følge vil den bli oversendt til Telemark fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Fylkesmannen i Telemark for å bli behandlet endelig (avhengig av klagens art).

Klagen kan du sende til Telemark fylkeskommune, Inntak, PB 2844, 3702 Skien.