Digitalt utstyr

/ Publisert: 23.08.2012 / Oppdatert: 29.03.2017
Tekstboks for Digital utstyrsordning
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

OBS: Denne siden er under arbeid og har ikke fått all informasjonen den skal ha ennå. Ta kontakt om du har spørsmål.

Standard for bruk av IKT i opplæringen

Bruk av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet som inngår i alle fag på lik linje med lesing, skriving, muntlig fremstilling og regning.

Uansett hvilket fag du har skal skolen bruke digitale verktøy for å gjøre opplæringen i faget best mulig, i følge læreplanverket. Telemark har også utarbeidet en standard for bruk av IKT i opplæringen.

Elev-PC-ordningen

Elevene leier det digitale utstyret av skolen og betaler en årlig leie tilsvarende det laveste utstyrstipendet fra Lånekassen. For skoleåret 2016/2017 er dette på 991 kroner. 

Leie-PC-ene er moderne maskiner med god ytelse. De inneholder alle nødvendige programmer og er godt egnet til skolearbeidet.

Vg1-elever vil få utlevert maskinen sin etter skolestart og hvis det er betalt leie for tre år kan de ta med seg PC-en når de forlater skolen.

PC-ordningen subsidieres av fylkeskommunen, og tre års leie utgjør vanligvis under halvparten av prisen på tilsvarende PC, uten serviceavtale, i en nettbutikk/butikk. Maskinene har tre års garanti samt uhell-,tap- og skadeforsikring.

For Bø, Hjalmar Johansen og Notodden videregående skoler åpnes det for at elever ved Vg1 kan bruke eget utstyr. Les mer om prøvordningen her (lenke kommer).

Læringsplattform

De videregående skolene i Telemark fylkeskommune har en felles læringsplattform, Fronter, som brukes i alle fag.

Læringsplattformen brukes blant annet til å legge ut lærestoff og aktuelle lenker, oppgavebesvarelser, vurderinger og annen kommunikasjon.

Les mer om personopplysninger i Fronter.