Digitalt utstyr

/ Publisert: 23.08.2012 / Oppdatert: 10.11.2015
Tekstboks for Digital utstyrsordning
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Elever får utdelt digitalt utstyr (for eksempel PC eller nettbrett) og tilbehør når de har signert en utlånsavtale. Etter fullført skolegang vil de beholde utstyret.

Reglement:

Alle elever må undertegne en utlånsavtale. Den regulerer utlånsforholdet mellom Telemark fylkeskommune og eleven.  Skolen kan selv velge om de ønsker å informere foresatt i tillegg. Utstyret er underlagt Telemark fylkeskommune og skolens IT-reglement og regler for bruk av utstyr og nettverk.

Her finner du IT-reglementet for TFK og bekreftelsen som skal signeres.

Kostnad/egenandel:

Det er ingen utgifter for elevene, heller ikke egenandel/stipend eller lignende, tilknyttet den digitale utstyrsordningen. Ved tap/skade/uhell vil man bli belastet for en egenandel (se spm under).

Spørsmål

Hva skjer hvis utstyret blir skadet?

Alle typer tap/skade/uhell eller annen fysisk reparasjon belastes med en egenandel (beskrevet i utlånsavtalen som eleven må undertegne før det digitale utstyret utleveres). All skade må snarest meldes til IT-avdeling på skolen.

Hva må jeg gjøre før skolestart?

Telemark fylkeskommune kjøper inn og eier det digitale utstyret. Som elev inngår du en låneavtale med skolen som undertegnes før du får utlevert utstyret. Du trenger ikke foreta deg noe før du møter på skolen til høsten.

Hva hvis jeg slutter på skolen elller bytter utdanningsprogram?

Du må levere tilbake det digitale utstyret og alt tilbehør hvis du slutter på skolen før fullført skolegang. Mangelfull, sen eller innlevering av defekt/unormalt slitt utstyr vil bli belastet med egenandel. Ved bytte av utdanningsprogram (innen Telemark fylkeskommune) skal du ta med og bruke det digitale utstyret videre. Går du videre til påbyggsfag, tar du også med det digitale utstyret for videre bruk. 

Hva skjer når elevene slutter på skolen (naturlig avgang, endt skolegang eller ut i lære)

  • Elevene overtar ansvaret og eierskapet for de digitale enhetene ved endt skolegang og kan fortsette å bruke disse en begrenset periode før disse må klargjøres for videre bruk.
    • Elevene er selv ansvarlige for å hente ut nødvendig/ønskelig data fra enhetene og klargjøre disse for videre bruk før begrenset periode utløper.
    • Etter at denne er utløpt vil den digitale enheten slutte fungere og data kan gå tapt.
  • Elevene får tilbud om å motta en gratis lisens samt brukerveiledning hvordan man laster ned og aktiverer operativsystem fra Microsoft.
    • Elevene må selv sørge for nedlasting og installasjon. Gjelder også ønskelig programvare.
  • Elevene kan få tilbud om å slutt-klargjøre den digitale enheten ved endt skolegang så fremt skolene har kapasitet