Leie-PC

Av: Lene Røland / Publisert: 29.03.2017 / Oppdatert: 21.06.2017
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Elev-PC-ordningen / Leie-pc

Leie-PC-ene er moderne og solide maskiner med god ytelse. De har tre års garanti samt uhell/tap/skade forsikring, og hvis det er betalt leie for tre år kan elevene ta med seg PC-en når de forlater skolen.

Moderne og solide maskiner

De fleste elevene leier en liten og lett bærbar PC med 14" skjerm. Noen elevgrupper ved spesifikke programfag/linje leier en 15" bærbar PC med ekstra høy ytelse. Dette gjelder primært elever som trenger en spesielt kraftig maskin, ved Medier og kommunikasjon og Musikk.

Leie-pc`ene utleveres sammen med en polstret ryggsekk som skal benyttes til oppbevaring og frakt/transport av pc-ene. Eleven betaler en årlig leie som tilsvarer det laveste utstyrstipendet fra Lånekassen.

Det er den enkelte skole som bestemmer hvilken PC-modell de forskjellige elevgruppene skal benytte, elevene kan altså ikke velge modell selv.

Eleven får kun en bruksrett til det digitale utstyret med tilbehør i leieperioden.

Leie-PC-ene subsidieres av fylkeskommunen, og tre års leie av årets elev-PC-er utgjør vanligvis under halvparten av prisen på tilsvarende PC, uten serviceavtale, i en nettbutikk/butikk.

Leie-PC-ene inneholder alle nødvendige programmer og er godt egnet til skolearbeidet.

Garanti, service samt forsikringer

Leie-PC-ene har tre års garanti samt uhell/tap/skade forsikring.

Ved feil, uhell, tap eller skade må du kontakte skolen din umiddelbart slik at dette kan bli løst.

Uhell, tap eller skade kan utløse en egenandel, se vilkår i leiekontrakt.

Programvare og support/vedlikehold

Den bærbare datamaskinen som du leier ved skolestart er ferdig installert, konfigurert og satt opp med nødvendig pedagogisk, kontorstøtte og andre støtteprogrammer og drivere. De vil bli holdt oppdatert gjennom hele leieperioden og du vil få nye versjoner av programvare og oppdateringer automatisk oppdatert.

Du vil få bistand fra skolens IT-avdeling for support og IT-hjelp i leieperioden.

Maskinen er din etter tre års leie.

Leie-PC-ene subsidieres av fylket, og tre års leie av årets elev-PC-er utgjør vanligvis under halvparten av prisen på tilsvarende PC - uten 3 års garanti samt forsikringer- i en nettbutikk.

Når du avslutter videregående opplæring vil du få beholde PC-en, forutsatt at du har betalt leie for 3 år. Hvis du for eksempel går ut i lære eller slutter etter Vg2, kan du ta med deg PC-en hvis du betaler leien for det tredje året.

Skriv under leieavtalen ved skolestart

Ved skolestart vil du motta en leieavtale for den bærbare PC-en. Denne avtalen må signeres av deg. Du får utlevert leie-PC-en når du har levert signatur for leieavtalen til skolens IT avdeling.

Signaturen for leieavtalen binder også eleven til å overholde skolenes IKT-reglement. Elevene er bundet av de avtalene de har skrevet under.

Skolen kan selv velge om de ønsker å informere foresatt i tillegg. Utstyret er underlagt Telemark fylkeskommunes og skolens IT-reglement og regler for bruk av utstyr og nettverk.