Egen PC

Av: Lene Røland / Publisert: 29.03.2017 / Oppdatert: 12.09.2018
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

* Datamaskinen må ha antivirusprogram

* Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren

* Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen Fronter

* Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook * Nettbrett med Android, iOS eller Windows RT kan IKKE benyttes i denne ordningen

Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.

Dersom du velger å benytte din private maskin forplikter du deg til:

  • å stille med en fungerende datamaskin fra første skoledag i Vg1
  • å vedlikeholde og reparere den private datamaskinen ved behov
  • skaffe til veie en annen datamaskin hvis du må vente på reparasjon av din private maskin
  • å straks anskaffe ny datamaskin dersom du mister den private maskinen din eller den totalhavarerer.
  • Maskinene må være robuste og tåle aktivt skolebruk.
  • Det anbefales at maskinene oppbevares i polstret ryggsekk eller beskyttelsestrekk
  • Det digitale utstyret bør ha minimum 3 års garanti på alle deler (inkl batteri og lader)
  • Det digitale utstyret anbefales å tegne uhell/skade/tap forsikring.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du leier en bærbar datamaskin av skolen til bruk i opplæringen.

Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden!

Du er også ansvarlig for at programmene på maskinen virker slik de skal mot skolens systemer og programmer.

Ved tap/skade/uhell er eleven ansvarlig for eget utstyr.

Hva bør du velge – PC eller MAC?

På flere av utdanningsprogrammene brukes programvare som kun fungerer på Windows. For mange elever er derfor Windows det beste alternativet.

Hvis du velger å bruke MAC ved disse utdanningsprogrammene må du selv skaffe en Windows lisens i tillegg.

Vi gjør oppmerksom på at skolenes dataløsninger vanligvis er tilpasset PC-er, og at skolene derfor ikke kan garantere at en MAC vil fungere fullgodt.

På enkelte utdanningsprogram bruker elevene programvare som bare fungerer på en kraftig PC. Dette gjelder elever ved Media og Kommunikasjon. Skolene har utlånsmaskiner for dem som ikke kan bruke programvaren på sin egen datamaskin.

Du kan se skolenes nettsider for informasjon om hva slags datamaskin du bør ha på det enkelte utdanningsprogram dersom du ikke ønsker å leie utstyr av skolen. Merk at dette kan variere fra skole til skole.