Standpunktkarakter i fag

/ Publisert: 05.10.2012 / Oppdatert: 15.07.2016
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Standpunktkarakteren i fag skal gis på bakgrunn av elevens samlede kompetanse i faget ved avslutninga av opplæringen, sett i forhold til de samlede kompetansemålene gitt i læreplanen.

Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på ved fastsettelse av karakteren.

Standpunktkarakteren skal settes i klasselærerråd og skal senest settes dagen før fellessensurering dersom det er sentralgitt eksamen, – og senest dagen før gjennomføring av eksamen ved lokalgitt eksamen

Hva kan du klage på?

Etter Forskrift til opplæringslovens § 3-1 har du rett til underveisvurdering og sluttvurdering.

Dersom du mener standpunktkarakteren ikke er satt på riktig grunnlag og at reglene for karaktersetting ikke er fulgt, kan du klage.

Eksempler på dette kan være:

  • Dersom du mener karakteren ikke gjenspeiler kompetansen din ved avslutning av opplæringen
  • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid