Standpunktkarakter i orden og/eller adferd

/ Publisert: 05.10.2012 / Oppdatert: 25.02.2016
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det blir gitt standpunktkarakter i orden og adferd, og den skal settes når opplæringen er avsluttet.

Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på ved fastsettelse av karakteren.

Standpunktkarakteren skal settes etter drøfting i møte hvor alle elevens lærere er tilstede.

For elever som går Yrkesfaglig utdanningsprogram settes standpunkt i orden og adferd etter Vg2, mens den for elever på Studieforberedende utdanningsprogram settes etter Vg3.