Hvordan klage?

/ Publisert: 05.10.2012 / Oppdatert: 25.02.2016
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Disse karakterene skal settes ved avslutningen av opplæringen i faget. Karakteren skal vise din kompetanse målt i forhold til læreplanen i faget eller ordensreglementet.

Hvordan klage?

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor tidsfristen på 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen for innsending av klagen utsettes til du har fått tilbakemelding.

Kontakter du ikke skolen innen fristen på 10 dager vil klagen som hovedregel bli avvist.

Skriv så en klage som du sender til skolen din.

I klagen bør du skrive: 

  • Navn, klasse, fag og dato
  • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan.

Bruk gjerne henvisninger til Forskrift til opplæringsloven.