Etter klagen

/ Publisert: 05.10.2012 / Oppdatert: 25.02.2016
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer/kontaktlærer. Denne skal du få en kopi av.

Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klageinstansen. Det er Telemark Fylkeskommune, ved avdeling for videregående opplæring, som er klageinstans.

Klageinstansen vurderer så alle innkomne fakta i klagen og vurderer disse opp mot gjeldende lover og forskrifter.

Medhold i klage

Dersom du får medhold i klage på standpunktkarakteren i fag, blir klagen sendt tilbake til skolen (med kopi til deg) for ny vurdering.

Vær oppmerksom på at ny vurdering innebærer at karakteren kan endres både opp, ned eller bli stående. Det er skolens rektor som tar den endelige avgjørelsen. Du kan ikke klage på rektors nye vurdering.

Får du medhold i klage på vurdering i orden eller adferd settes den nye karakteren av klageinstansen. Du kan ikke klage på denne vurderingen.

Avslag på klage

Dersom du får avslag sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Du kan ikke klage på dette vedtaket.