Klage på skriftlig eksamen

/ Publisert: 05.10.2012 / Oppdatert: 13.01.2017
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Dersom du ønsker å klage på karakter på skriftlig eksamen må du henvende deg til skolen hvor du er elev. Her vil du få hjelp og veiledning til hvordan du skal klage.

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående.

Klagebehandling fører ikke til ny sensur. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Du kan ikke klage på den nye vurderingen.