Klage på muntlig/praktisk eksamen

/ Publisert: 05.10.2012 / Oppdatert: 15.07.2016
Foto: www.colourbox.com
Åpne

For at klagen skal tas til følge må det ha skjedd feil som kan ha hatt noe å si for resultatet på eksamen.

Eksempler på dette kan være:

  • Spørsmål og/eller problemstillinger som ligger utenfor kompetansemålene i læreplanen for faget
  • Du får for liten tid til eksaminasjonen i forhold til gjeldende regler
  • Du blir utilbørlig forstyrret under eksamen

Hvordan klage?

Ta kontakt med skolen. De vil veilede deg i hvordan klagen kan framsettes.
Skriv en klage hvor du begrunner hva og hvorfor du klager. Klagen skal sendes til den skolen hvor eksamen ble avholdt.

Hva skjer etter at du har sendt klagen til skolen?

Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer og sensor. Disse uttalelsene skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klageinstansen. Det er Telemark fylkeskommune ved drift som er klageinstans.

Telemark fylkeskommune ved drift vurderer så alle innkomne fakta i klagen og vurderer disse opp mot gjeldende lover og forskrifter.

Medhold i klage

Dersom du får medhold i klage på muntlig eller muntlig/praktisk eksamen fag, vil eksamen bli annuelt. Det blir da bare karakteren fra standpunkt som kommer på vitnemålet.
Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.

Avslag på klage

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.