Skoleruta 2020–2021

/ Publisert: 03.12.2018 / Oppdatert: 03.12.2018
Colourbox.com
Skolestart etter sommeren 2020 er 17. august.
Åpne

Måned

Datoer

Skoledager

August           

Skolestart: Mandag 17. august.

11

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m.  mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober)

17

November

21

Desember

Siste skoledag før jul: Fredag 18. desember

14

Januar

Første skoledag etter nyttår: mandag 4. januar

20

Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar)

15

Mars

Påskeferie f.o.m. mandag 22. mars t.o.m. mandag 5.april

20

April

Påskeferie t.o.m. mandag 5. april (2. påskedag mandag 5. april)

19

Mai

Offentlige fridager: Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2.pinsedag 24. mai

Fri fredag 14. mai

17

Juni

Siste skoledag: Fredag 18. juni

14

Sum

Skoledager for elever

190