Skoleruta 2018–2019

/ Publisert: 03.10.2016 / Oppdatert: 30.07.2018
Ungdommer som holder hverandre i hendene
Skolestart etter sommeren 2018 er 20. august.
Foto: ColorBox
Åpne

Måned

Datoer

Skoledager

August           

Skolestart: Mandag 20. august.

10

September

 

20

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m.  mandag 8. oktober t.o.m. fredag 12. oktober)

18

November

Felles planleggingsdag: Torsdag 1. november

21

Desember

Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember

15

Januar

Første skoledag etter nyttår: Onsdag 2. januar

22

Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 18. februar t.o.m. fredag 22. februar)

15

Mars

21

April

Påskeferie f.o.m. mandag 15. april t.o.m. mandag 22.april (2. påskedag mandag 22. april)

16

Mai

Offentlige fridager: Onsdag 1. mai, fredag 17. mai og Kristi himmelfartsdag torsdag 30. mai

20

Juni

Offentlig fridag 2.pinsedag mandag 10. juni.

Siste skoledag: Fredag 21. juni

14

Sum

Skoledager for elever

192

Kommentar:

  • Elevene skal ha 190 skoledager, det vil si at to av skoledagene ovenfor skal brukes til planleggingsdager for lærerne. Den enkelte skole bestemmer dette selv og legger det inn i skoleruta.