Skoleruta 2017 - 2018

/ Publisert: 03.10.2016 / Oppdatert: 21.02.2017
Colourbox.com
Skolestart etter sommeren 2017 er 21. august.
Åpne

Måned

Datoer

Skoledager

August           

Skolestart: Mandag 21 .august

9

September

 

21

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m.  mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober)

Fri torsdag 26. oktober

16

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: Fredag 22. desember

16

Januar

Første skoledag etter nyttår: Tirsdag 2. januar

22

Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar)

15

Mars

Påskeferie f.o.m. mandag 26. mars t.o.m. mandag 2. april

17

April

Påskeferie t.o.m. mandag 2. april (2. påskedag mandag 2. april)

20

Mai

Offentlige fridager: Tirsdag 1. mai, Kristi himmelfartsdag torsdag 10. mai, torsdag 17. mai og mandag 21. mai

Fri fredag 11. mai

18

Juni

Siste skoledag: Fredag 22. juni

16

Sum

Skoledager for elever

192

Kommentar:

  • Elevene skal ha 190 skoledager, dvs. at 2 av skoledagene ovenfor skal brukes til planleggingsdager for lærerne. Den enkelte skole bestemmer dette selv og legger det inn i skoleruta.