Skoleruta 2016 - 2017

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 03.06.2015 / Oppdatert: 15.08.2016
Skolestart etter sommeren er 15. august.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Måned

Datoer

Skoledager

August           

Skolestart: Mandag 15 .august. 

13

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m.  mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober).  

Fri mandag 24. oktober

15

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: Torsdag 22. desember

16

Januar

Første skoledag etter nyttår: Mandag 2. januar

Fri mandag 16. januar 

21

Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar)

15

Mars

Fri mandag 13 mars

22

April

Påskeferie f.o.m. mandag 10. april t.o.m. mandag 17.april (2. påskedag mandag 17. april)

14

Mai

Offentlige fridager: mandag 1. mai, onsdag 17. mai og Kristi himmelfartsdag torsdag 25. mai.

20

Juni

Offentlig fridag 2.pinsedag mandag 5. juni.

Siste skoledag fredag 16. juni

11

Sum

Skoledager for elever

191

Kommentar:

  • En fridag fastsettes av den enkelte skole slik at skoleåret skal bestå av 190 dager
  • Enkeltdager som elevene har fri er lagt til helg. Dette for å ivareta elever som har lang reisevei og/eller bor på hybel.
  • Det er færre mandager enn andre ukedager elevene er på skolen. Den enkelte skole avgjør hvordan dette løses, f.eks. om timeplanen for mandag gjennomføres på noen andre ukedager i skoleåret.