Retningslinjer for kroppsøvingsfaget

/ Publisert: 03.09.2013 / Oppdatert: 08.11.2018

Telemark fylkeskommune har utarbeidet felles retningslinjer for vurderinger i forkant av fritak for vurdering og opplæring i kroppsøvingsfaget.
Det er den enkelte skole som avgjør søknadene. Last ned retningslinjer og søknadsskjema nedenfor.

Retningslinjer for kroppsøvingsfaget

Aktivitetsplan (Fylles ut av skolen og eleven)

Søknad om fritak for vurdering og/eller opplæring i kroppsøving