Retningslinjer for YFF-faget (tidligere PTF)

/ Publisert: 23.09.2013 / Oppdatert: 20.04.2017
Lærling på BIS i Porsgrunn under besøk fra telemarkspolitikere. Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er faget hvor elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram kan få erfaring med aktuelle lærefag, og handlingsplanen kommer med konkrete tiltak langs fire dimensjoner for å få en bedre og mer lik praksis på skolene i Telemark:

  • organisering av faget, herunder lokalt samarbeid og timetall for elever og lærere
  • innhold i faget - lokale læreplaner
  • vurdering
  • dokumentasjon

I samarbeid med bedrift eller andre skoler kan elevene fordype seg i kompetansemålene på Vg3, og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket de er interessert i.

Kvaliteten på Yrkesfaglig fordypning er avhengig av ett tett samarbeid mellom skoleeier, skoleleder, lærere, bedrifter, opplæringskontorer og elever.

Det kan derfor være mange aktører involvert og for at skolene og bedriftene skal kunne gjennomføre og samarbeide godt i yrkesfaglig fordypning, er det viktig å ha formelle samarbeidsavtaler, planer og dokumentasjon.

Last ned handlingsplanen her.

Hensikten med handlingsplanen er å gi en oppdatert og kunnskapsbasert statusoversikt på området Yrkesfaglig fordypning, som skal legges til grunn for vurderinger og anbefalinger knyttet til videre arbeid; -strategisk og operativt.

Hovedutvalg for kompetanse vedtok Handlingsplanen for Yrkesfaglig fordypning i november 2016.