Ordensreglement

/ Publisert: 20.08.2015 / Oppdatert: 04.12.2018
Elever foran Porsgrunn vgs
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Last ned

Ordensreglement på norsk

Ordensreglement på arabisk

Ordensreglement på persisk

Ordensreglement på somali

Ordensreglement på tigrinja

Lovendring

Departementet har vedtatt endringer i lov om opplæring, som trer i kraft fra 1. august 2017.

Lovendringen medfører blant annet nye regler for ordensreglement og bortvisning i opplæringslovens § 9A-10 og § 9A-11.

De nye lovendringene er ivaretatt i ordensreglement for elever i Telemark fylkeskommunes videregående skoler.

Hovedutvalg for kompetanse vedtok dette 9. februar 2017 i tråd med Rundskriv Udir-8-2014. Det sier at ordensreglement skal regulere elevers rettigheter og plikter så langt det ikke er fastsatt i annet regelverk.