Nettressurser til eksamen

Av: Lene Røland / Publisert: 15.03.2018 / Oppdatert: 15.03.2018

http://eksamen.t-fk.no  finner du:

  • oversikt over tilgjengelige hjelpemidler
  • pålogging til PGSA
  • svarmal

På de fleste eksamener er alle skriftlige hjelpemidler og det du har lagret lokalt på din PC, også tillatt.
På alle todelte eksamener (f.eks. matematikk) er del 1 uten hjelpemidler. Da kan du kun bruke passer, linjal og skrivesaker.

Åpent internett

Utdanningsdirektoratet har bestemt at noen eksamener skal ha tilgang til åpent internett. Disse eksamenene er:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om det er åpent internett i disse syv fagene, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen.

Fusk på eksamen

Ingen kommunikasjon, hverken muntlig, skriftlig eller digitalt, er tillatt på eksamen selv om du har tilgang til et begrenset eller åpent internett. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.
I språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram.

Dersom du blir tatt i fusk, vil eksamenen din bli annullert.