Har du mistet vitnemålet?

Av: Lene Røland / Publisert: 26.02.2019 / Oppdatert: 03.06.2019
Foto: www.myfastdiploma.com
Åpne

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal  ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat. Dette fungerer som et originaldokument, og prisen for duplikatet er kr. 200,-. Skolen skriver ikke ut kopier.

Unntak fra hovedregelen

  • Har du fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002?
  • Trenger du dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006?

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom følgende bestillingsskjema: http://www.ikakongsberg.no/arkivhenvendelser/karakterinnsyn

Vitnemålet ditt er et verdidokument!

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du henvender deg til skolen.

Det er viktig at du som elev passer godt på vitnemål eller kompetansebevis. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med andre verdipapirer, som f.eks. pass og fødselsattest. Du må heller ikke sende fra deg originalen dersom du skal søke på videre skole. Ta kopi av originalen og send heller med attesterte kopier av originaldokumentet.

Annet behov for vitnemål?

Dersom du har tatt opp fag som gjør at du har oppnådd et vitnemål eller forbedret karakter, er det den siste skolen du gikk på som skal skrive ut nytt vitnemål.

Dersom du har tatt det siste året som privatist og skal ha et vitnemål  for et 3-årig løp, er det fylkeskommunen/eksamenskontoret som må skrive ut vitnemål til deg. Fag og skolegang fra før år 2000 ligger ikke nødvendigvis i våre systemer. I disse tilfellene må du derfor selv innhente dokumentasjon.