Handlingsveileder for en flerspråklig skole

Av: Lene Røland / Publisert: 20.11.2017 / Oppdatert: 04.12.2018

Handlingsveilederen "En flerspråklig skole" tar for seg veiledning av og rutiner for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge (0-6 år) og/eller behov for særskilt språkopplæring.

Hvilke muligheter finnes?

Det er viktig å beherske norsk for å klare videregående opplæring i Norge, og veilederen gir svar på hvilke muligheter som finnes for elever med et annet morsmål til å få hjelp med det norske språket.

Veilederen tar også for seg hvordan søknadsprosessen for de minoritetsspråklige elevene er, hvilke opplæringstilbud som finnes og når de skal søke. 

Veilederens formål

  • Gjøre elevene i stand til å mestre fagene i videregående opplæring og fullføre og bestå på inntil fem år.
  • Styrke elevenes språkkompetanse og hjelpe dem videre i språkutviklingen i og på norsk.
  • Være en veileder for skolens personale der det raskt er mulig å finne svar og veiledning i forhold til rutiner, kartlegging og lovverk på det minoritetsspråklige fagfeltet.