For minoritetsspråklige elever

Av: Lene Røland / Publisert: 07.08.2017 / Oppdatert: 04.12.2018
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Gjennomføring av fremmedspråk

Alle elever som skal ha vitnemål fra studiespesialisering, må ha karakter i fremmedspråk.

Dersom du har et annet fremmedspråk som morsmål enn det som undervises i på skolen din, har du to valg:

1. Du kan følge vanlig undervisning i fremmedspråk på skolen din.

2. Du kan melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt dersom det arrangeres eksamen i dette språket. Husk at du må melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen. Snakk med skolen din om hvilket fag og nivå du må melde deg opp i.

Slik melder du deg opp

1. Ta kontakt med studierektor på skolen din hvis du ønsker å ta eksamen i ditt morsmål.

2. Meld deg opp på www.privatistweb.no i oppmeldingsperioden.

3. Du skal ikke betale eksamensavgiften dersom du har gjort avtale med skolen din. Gå ut av programmet når du kommer til betalingsbildet. Eksamenskontoret vil ettergi eksamensavgiften for elever som har avtale med skolen sin.

Ditt ansvar

Det er viktig at du følger med på din side på www.privatistweb.no for informasjon om hvor og når dine eksamener skal foregå. Det kan hende at muntlig eksamen i fremmedspråk blir avholdt i et annet fylke. Da må du dekke reisekostnadene selv.

Mer om privatisteksamen

Du finner en oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Det er to oppmeldingsperioder til å melde seg opp til eksamen:

• Høsteksamen, frist 15. september

• Våreksamen, frist 1. februar

Det åpnes for oppmelding ca. 3‑4 uker førfristen.

Les mer om privatisteksamen på www.telemark.no/privatist

Ny handlingsveileder for skolen

Høsten 2017 kom handlingsveilederen "En flerspråklig skole".

Den skal hjelpe både grunnskoler og videregående skoler å veilede deg som har bodd kort tid i Norge (0-6 år) og/eller har behov for særskilt språkopplæring.

Det er viktig å beherske norsk for å klare videregående opplæring i Norge, og veilederen gir svar på hvilke muligheter du har for å få hjelp med det norske språket.

Formålet med veilederen er å:

  • Gjøre deg i stand til å mestre fagene i videregående opplæring og fullføre og bestå på inntil fem år.
  • Styrke din språkkompetanse og hjelpe deg videre i din språkutvikling i og på norsk.
  • Være en veileder for skolens personale der det raskt er mulig å finne svar og veiledning i forhold til rutiner, kartlegging og lovverk på det minoritetsspråklige fagfeltet.