For minoritetsspråklige elever

Av: Lene Røland / Publisert: 07.08.2017 / Oppdatert: 07.08.2017
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Gjennomføring av fremmedspråk

Alle elever som skal ha vitnemål fra studiespesialisering, må ha karakter i fremmedspråk.

Dersom du har et annet fremmedspråk som morsmål enn det som undervises i på skolen din, har du to valg:

1. Du kan følge vanlig undervisning i fremmedspråk på skolen din.

2. Hvis det arrangeres privatisteksamen i morsmålet ditt, kan du melde deg opp til eksamen i dette språket. Husk at du må melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen. Snakk med skolen din om hvilke fag du må melde deg opp i.

Refusjon av eksamensavgift

Når du har meldt deg opp på www.privatistweb.no, må du selv betale eksamensavgiften. Ta med kvitteringen til skolen din og be om refusjon.

Mer om privatisteksamen

Du finner en oversikt over hvilkefremmedspråk du kan ta som privatist på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Det er to oppmeldingsperioder til å melde seg opp til eksamen:

• Høsteksamen, frist 15. september

• Våreksamen, frist 1. februar

Det åpnes for oppmelding ca. 3‑4 uker førfristen.

Les mer om privatisteksamen på www.telemark.no/privatist