Vurdering

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Hva betyr dette?

Underveisvurdering

 • Du har rett på god underveisvurdering - konstruktive tilbakemeldinger i løpet av arbeidsdagen som du lærer noe av.
 • Du skal få tilbakemeldinger om hvordan du står i forhold til kompetansemåla i læreplanen på en måte som kan hjelpe deg å nå målene.
 • Du skal ha en utviklingssamtale med bedriften minst en gang i halvåret som dreier seg om utviklingen din i faget.
 • Bedriften må kunne dokumentere at du har fått underveisvurdering.
 • Du har krav på å delta i vurderinga av eget arbeid.

Fag-/svenneprøve

 • Lærebedriften eller skolen du gikk på skal melde deg opp til den praktiske delen av fag-/svenneprøva.
 • For å kunne meldes opp til fag-/svenneprøve må du ha bestått alle fellesfag og programfag fra videregående (allmennfag og studieretningsfag).
 • Fag-/svenneprøven skal avvikles innen to måneder etter at du var ferdig som lærling.
 • Hvis du ikke består fag-/svenneprøven kan du ta ny prøve, og du kan avtale med lærebedriften å forlenge læretida.
 • Har du gyldig forfall, kan du få utsatt prøven.
 • Hvis du har spesielt behov for det, kan kommunen samtykke i særlig tilrettelegging av prøven.
 • Fagprøvens praktiske del har tre karakterer: Bestått meget godt, Bestått og Ikke bestått. Teoridelen har tallkarakterene 1-6.
 • Har du bestått fag-/svenneprøven, skal du ha både vitnemål og fag-/svennebrev.
 • Fusker, eller prøver du å fuske, blir prøven annullert og ikke bestått.
 • Du kan klage på karakteren på fag-/svenneprøven hvis du har ”Ikke bestått”.
 • Klagen kan føre til at karakteren endres til Bestått, at du ikke får medhold, eller at du får ny prøve.
 • Klagen sendes til yrkesopplæringsnemnda.
 • Klagefristen er 3 uker fra du får vite karakteren eller fra du får begrunnelse for karakteren.
 • Hvis det er formelle feil som har påvirket resultatet på prøven, kan du få prøven annullert og mulighet til å gå opp til ny prøve så snart som mulig.