Opplæring

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Hva betyr dette?

  • Bedriften skal tilpasse opplæringen til dine evner  - altså hva du kan fra før, og hva som er spesielt for deg.
  • Produksjon og opplæringen skal legges til rette for at målene i læreplanen blir nådd.
  • Bedriften må ha en internplan for opplæring som du skal kjenne til. 
  • Du har rett på god underveisvurdering - konstruktive tilbakemeldinger i løpet av arbeidsdagen som du lærer noe av, og en strukturert samtale minst en gang i halvåret.